Om oss

Klass 3A på Sågtorpsskolan i Nacka!
Vi är 26 elever med lika många olika tankar och intressen. Våra förkunskaper om att blogga är inte stora och därmed är den största utmaningen att tillsammans lära oss om den digitala världen.
Forskarbloggen kommer vi att kalla vår blogg och det har vi kommit fram till genom en demokratisk process. Bloggen ska handla om vårt klassrumsarbete och därför kommer innehållet att variera. Vi vill också att bloggen ska ge 3As föräldrar mer insyn i sina barns skolarbete och utveckling. 

Syftet med bloggen är:
  • att träna vår kommunikativa förmåga med fler mottagare 
  • att synliggöra och dokumentera vårt skolarbete 
  • att lära av varandra 
  • att få mer digital kompetens 

Pedagogisk koppling till LGR 11
Genom att starta Forskarbloggen kommer vi arbeta med demokratiska processer, personligt ansvar, kritiskt tänkande och modern teknik.

I LGR 11 i kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag står det att i skolan ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

Det står också att skolans uppdrag är att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

I kapitel 2 ”Övergripande mål och riktlinjer” står det att skolan ansvarar för att varje elev:
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar